Rubrika: Výjezdy 2021

Výjezdy SDH Deštné 2021

Technická pomoc 7.12.2021

Technická pomoc 7.12.2021

Hasiči vyjeli 7.12. v podvečer k vyproštění uvízlého kamionu na silnici směr Deštné-Masarykova chata.Průzkumem byl zjištěn uvízlý kamion na zasněžené silnici, který tvořil částečnou překážku. Pro osobní automobily byla silnice průjezdná, pro autobus, který...

Požár 7.12.2021

Požár 7.12.2021

Do obce Kounov vyjela jednotka 7.12. k ohlášenému požáru komínového tělesa. Po příjezdu a provedeném průzkumu již nedocházelo k plamennému hoření. Bylo provedeno vybrání kotle od zbytku topiva a pomocí kominického nářadí bylo vyčištěno...

Požár 26.11.2021

Požár 26.11.2021

Jednotka byla dne 26.11. vyslána ve večerních hodinách k požáru dodávky do obce Uhřínov. Po příjezdu se již vozidlo nacházelo celé v plamenech. Na likvidaci byl nasazen jeden vysokotlaký proud a požár zlikvidován. Spolupráce...

Technická pomoc 18.11.2021

Technická pomoc 18.11.2021

Opět ke spadlému stromu vyjela 18.11. jednotka ve večerních hodinách na komunikaci směr Deštné-Orlické Záhoří. Po příjezdu jednotky byl již strom odstraněn pomocí hasičského bagru jednotky Orlické Záhoří.

Technická pomoc 18.11.2021

Technická pomoc 18.11.2021

Jednotka vyjela 18.11. k odstranění spadlého stromu přes komunikaci v Deštném směrem na Luisino údolí. Strom tvořící překážku do poloviny vozovky byl rozřezán pomocí motorové pily a komunikace zprůjezdněna.

Požár 22.10.2021

Požár 22.10.2021

Jednotka vyjela k požáru sazí v komíně do Kounova místní části Šediviny. Průzkumem bylo zjištěno zahoření sazí v komínovém tělese rekreační chaty. V době příjezdu jednotky už k plamennému hoření nedocházelo. Bylo vybráno ohniště...

Technická pomoc 21.10.2021

Technická pomoc 21.10.2021

Jednotka byla vyslána k ohlášené události do obce Kounov, kde mělo dojít k vyvrácení stromu a jeho pádu přes komunikaci. Průzkumem byl zjištěn, vlivem silného porvu větru, vyvrácený vzrostlý strom, který tvořil překážku na...

Únik ropných produktů 13.10.2021

Únik ropných produktů 13.10.2021

Jednotka vyjela k odstranění unikajícího oleje do obce Sedloňov. Průzkumem byl zjištěn únik hydraulického oleje z pracovní plošiny. Pomocí sorpčních hadů a sorbentu se podařilo zajistit únik oleje aby se nerozšiřoval dále od stroje....

Technická pomoc 24.9.2021

Technická pomoc 24.9.2021

Jednotka byla vyslána k odstranění spadlého stromu přes dráty elektrického vedení do obce Zdobnice. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o zlomený vzrostlý strom, který ležel na izolovaném kabelovém vedení vysokého napětí. Vlivem pádu...

Požár 24.8.2021

Požár 24.8.2021

K další události v tento den vyjela jednotka okolo 20 hodiny do obce Dobřany. Tentokrát se jednalo o požár v lese, kde došlo k rozhoření asi tří ohnisek po pálení. Požár byl zlikvidován dvěma...