Technická pomoc 24.9.2021

Jednotka byla vyslána k odstranění spadlého stromu přes dráty elektrického vedení do obce Zdobnice. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o zlomený vzrostlý strom, který ležel na izolovaném kabelovém vedení vysokého napětí. Vlivem pádu stromu na vedení, došlo k jeho uvolnění z ukotvení na sloupu elektrického vedení. Místo události se nacházelo mimo komunikaci. Po dohodě s velitelem zásahu byla událost přes KOPIS ohlášena pohotovostní službě energetiky a jednotky spadlý strom neodstraňovaly. Spolupráce s PS Rychnov nad Kněžnou.