O sboru

O sboru dobrovolných hasičů v Deštném v Orlických horách

Členové, aktivity …

V současné době má náš sbor 39 dospělých, z toho 13 žen a 15 dětí. Všichni jeho členové se většinou aktivně podílejí na organizování různých akcí, jako jsou každoroční Tavení skla dřevem, Kačenčino loučení s létem a Předvánoční besídka pro děti.

Dále se pak členové účastní i akcí, které nejsou tradiční. Jsou to např. různé výlety, soutěže a v neposlední řadě i podzimní zabíjačka vepře.
Vedoucí mládeže a jejich svěřenci se každoročně zúčastňují hry Plamen, kde dosahují středně dobrých výsledků.

Výbor sboru

Starosta
Meier Jaromír
Velitel Hájek Petr
Jednatel Ševců Aleš
Pokladník Kopejtková Radka
Ved. mládeže Brychtová Hana
Členové výboru  Klár Josef, Verner Petr

Výjezdové družstvo, zbrojnice …

Výjezdové družstvo se skládá ze 13ti členů a schází se pravidelně každý týden v pondělí v hasičské zbrojnici. Jsou prováděna různá školení, pomoc obci atd. Největší starost a nejvíce času však zabere údržba ve snaze o co největší provozuschopnost zastaralé techniky.

Členové výjezdového družstva pak dále příležitostně vyhlášují akci „Železná neděle“, čímž nejen pomáhají obci udržovat pořádek, ale příjem z prodeje druhotných surovin vkládají do rozpočtu sboru, což je také jediná přímá výdělečná činnost sboru.

Závěrem je nutno opět zdůraznit, že spolupráce sboru a obce je na velmi vysoké úrovni a všichni členové SDH pevně věří, že potrvá i nadále.