Rubrika: Výjezdy vše

Výjezdy k zásahům

Technická pomoc 27.11.2023

Technická pomoc 27.11.2023

Znovu na silnici směr Deštné-Masarykova chata vyjela jednotka 27.11. k pomoci uvíznutému kamionu. Provedeným průzkumem byl zjištěn zapadlý kamion na špatně posypané silnici. Hasiči ho pomocí traktorového navijáku vyprostili a ten odcouval zpět na...

Požár 26.11.2023

Požár 26.11.2023

Ve večerních hodinách dne 26.11. vyjela jednotka k ohlášenému požáru komína v obci Deštné. Průzkumem byl zjištěn požár sazí v komíně. Hasiči pomocí kominického nářadí strhli hořící saze do branky, kterou se pak popel...

Technická pomoc 25.11.2023

Technická pomoc 25.11.2023

Opět na silnici směr Deštné-Masarykova chata byla odpoledne 25.11. jednotka vyslána na pomoc zapadlému autobusu. Hasiči pomocí navijáku na traktoru autobus vytáhli zpět na vozovku, který pak pokračoval v jízdě. Důvodem byla nedostatečně ošetřena vozovka...

Dopravní nehoda 25.11.2023

Dopravní nehoda 25.11.2023

Hasiči byli vysláni 25.11. k dopravní nehodě dvou vozidel na silnici směr Deštné-Masarykova chata. Průzkumem byla zjištěna dopravní nehoda autobusu a osobního vozidla. Automobil zůstal v zatáčce stát a projíždějící autobus se na sněhem...

Technická pomoc-AED 24.11.2023

Technická pomoc-AED 24.11.2023

Jednotka byla 24.11. povolána k neodkladné resuscitaci osoby, která se nacházela v místní chatě. Na místo se dostavila současně s horskou službou a společně poskytovali první pomoc. K resuscitaci byl použit AED horské služby....

Požár 16.11.2023

Požár 16.11.2023

Dne 16.11. byla jednotka vyslána k požáru lesa do Šedivin. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o několik nezajištěných ohnišť po pálení klestu po lesní těžbě. Velitel zásahu rozhodl, že ohniště budou uhašena. K...

Technická pomoc 2.11.2023

Technická pomoc 2.11.2023

Také 2.11. jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu v Deštném. Provedeným průzkumem byl zjištěn spadlý strom, který tvořil překážku přes celou komunikaci. Hasiči ho pomocí řetězové pily rozřezali a uklidili mimo vozovku.

Technická pomoc 31.10.2023

Technická pomoc 31.10.2023

Jednotka byla vyslána dne 31.10. k odstranění spadlého stromu v obci Sedloňov. Strom, který tvořil překážku přes celou komunikaci byl pomocí řetězové pily rozřezán a uklizen mimo vozovku.

Požár 21.10.2023

Požár 21.10.2023

Dne 21.10. odpoledne vyjela jednotka k dalšímu požáru lesní hrabanky tentokrát do obce Dobřany. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o několik ohnišť po pálení klestí po lesní těžbě. Vzhledem k terénu, který...

Požár 19.10.2023

Požár 19.10.2023

19.10. vyjela jednotka k požáru lesní hrabanky do obce Kounov místní části Hluky. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o ohlášené pálení klestí po lesní těžbě. To se však pracovníkům firmy, kteří se...