Rubrika: Výjezdy vše

Výjezdy k zásahům

Požár 22.10.2021

Požár 22.10.2021

Jednotka vyjela k požáru sazí v komíně do Kounova místní části Šediviny. Průzkumem bylo zjištěno zahoření sazí v komínovém tělese rekreační chaty. V době příjezdu jednotky už k plamennému hoření nedocházelo. Bylo vybráno ohniště...

Technická pomoc 21.10.2021

Technická pomoc 21.10.2021

Jednotka byla vyslána k ohlášené události do obce Kounov, kde mělo dojít k vyvrácení stromu a jeho pádu přes komunikaci. Průzkumem byl zjištěn, vlivem silného porvu větru, vyvrácený vzrostlý strom, který tvořil překážku na...

Únik ropných produktů 13.10.2021

Únik ropných produktů 13.10.2021

Jednotka vyjela k odstranění unikajícího oleje do obce Sedloňov. Průzkumem byl zjištěn únik hydraulického oleje z pracovní plošiny. Pomocí sorpčních hadů a sorbentu se podařilo zajistit únik oleje aby se nerozšiřoval dále od stroje....

Technická pomoc 24.9.2021

Technická pomoc 24.9.2021

Jednotka byla vyslána k odstranění spadlého stromu přes dráty elektrického vedení do obce Zdobnice. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o zlomený vzrostlý strom, který ležel na izolovaném kabelovém vedení vysokého napětí. Vlivem pádu...

Požár 24.8.2021

Požár 24.8.2021

K další události v tento den vyjela jednotka okolo 20 hodiny do obce Dobřany. Tentokrát se jednalo o požár v lese, kde došlo k rozhoření asi tří ohnisek po pálení. Požár byl zlikvidován dvěma...

Technická pomoc 24.8.2021

Technická pomoc 24.8.2021

Další událost v tomto dni řešila jednotka ve večerních hodinách, kdy došlo vlivem silného větru ke zlomení vzrostlé břízy v Deštném, kde hrozilo její další samovolné odlomení a tím ohrožení okolí. Po dohodě se...

Tedhnická pomoc 24.8.2021 2x

Tedhnická pomoc 24.8.2021 2x

V dopoledních hodinách byla jednotka vyslána k odstranění spadlého stromu přes komunikaci do obce Uhřínov. O tuto událost se postarala jednotka z PS Rychnov n. K., jelikož naše jednotka při cestě narazila na jiný...

Technická pomoc 14.8.2021

Technická pomoc 14.8.2021

Jednotka byla vyslána na pomoc nemohoucí osobě vy betě v Orlickém Záhoří. Po příjezdu jednotky byla na místě Policie ČR a byl již byt otevřen. V bytě se nacházela zraněná osoba, a proto byla...

Dopravní nehoda 31.7.2021

Dopravní nehoda 31.7.2021

Jednotka vyjela k dopravní nehodě, kde se údajně měla nacházet osoba pod automobilem v obci Zdobnice. Po příjezdu byla již zraněná osoba v péči zdravotnické záchranné služby, tudíž se jednotka po dohodě s velitelem...

Planý poplach 24.7.2021

Planý poplach 24.7.2021

Jednotka byla vyslána na údajný požár posedu. Při provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o pálení dřevěného odpadu. Pán, který oheň zapálil, byl na místě a oheň měl pod kontrolou a zabezpečený proti...