Roky 1800-1900

Rozmezí let 1800 – 1900

28. 5. 1864

Založen první hasičský sbor s českým velením ve městě Velvary.

1897

Založen v Olešnici v O. h. hasičský okrsek německých obcí, kam patřily:

  • Olešnice
  • Sedloňov
  • Deštné
  • Jedlová
  • Plasnice
  • Šediviny
  • Polom

 

Pro webové stránky zpracoval:
p. Železo Miroslav