Roky 1900-1930

Rozmezí let 1900 – 1930

1903

Deštné v O. h. – na návrh starosty obce S. Michela založili Franc Michel, Franz Filgner, J. Šindler, A. Raichel, H. Libich,
J. Pišel a F. Bauer hasičský sbor. V již stojící zbrojnici s věží na sušení hadic stály dvě ruční stříkačky a jedna motorová stříkačka.
Velitelé sboru byli postupně F. Filgner, J. Šindler, A. Raichel, F. Bauer a F. Jung.

Rozhodujícím momentem pro založení sboru byl požár 23. 1. 1903, kdy do základů vyhořel majetek F. Cajpla.

1908

Založen hasičský sbor v Jedlové – dnes součást Deštného.

1910

Založen hasičský sbor v Plasnicích – dnes součást Deštného.

Kroniky z této doby se bohužel nezachovaly.

Pro webové stránky zpracoval:
p. Železo Miroslav