Roky 1990-2000

Rozmezí let 1990 – 2000

1990

Změna názvu: Sbor dobrovolných hasičů, oslovení: bratře, sestro. Představený sboru: starosta sboru …a další změny.

1992

VPS: 11 požárů (8x lesní požáry, chata č.p. 0170 nad Albou, kravín Kounov, osobní auto ARO 240 Deštné)

1994

7. srpna lehl popelem ovčín Krakonoš, dále 1x planý poplach Prázovka, 4x lesní požáry, seník Šerlišský mlýn.

1995

VPS: výjezdů 5 (4x lesní požáry, rodinný dům Olešnice).

1996

VPS: výjezdů 5 (2x lesní požáry, chaty Dobřany a Mnichová, os. vůz Deštné).

1997

15. července odvoz finanční a materielní pomoci po povodních do České Vsi (okr. Jeseník).

7. srpna povodeň na Bělé a dále 4x k požárům (1x lesní požár, kravín Sněžné, autobus Klečkov, požár Rokytnice).

1998

23. -30. července 100 letá povodeň na Bělé, Dědině a okolí VPS: dalších výjezdů k požárům 5
(chalupy Debřece a Rzy, 1x lesní požár, dům Olešnice, 1x planý poplach Deštné).

1999

VPS: výjezdy 3 (2x lesní požár, hořelo UNC – Deštné).

Dostavěna nová zbrojnice, VPS senastěhovalo s technikou v průběhu roku.

2000

VPS: výjezdy 2 (hořela tráva Deštné, požár chaty Orlické Záhoří).

Pro webové stránky zpracoval:
p. Železo Miroslav