Roky 1930-1960

Rozmezí let 1930 – 1960

1946

Na dochované zakládací plaketě 1. ČS HASIČSKÉHO SBORU DEŠTNÉ“ jsou uvedeni tito zakládající členové.

Plaketa je přechodně umístěna v Muzeu zimních sportů, turistiky a řemesel Deštné v Orl. h.

V roce 2007 žije ve Výravě jediný ze zakládajících členů, pan J. Beznosek.

 • F. NEFFE … kovář…velitel sboru
 • O. HOFMAN …obchodník
 • J. CIMR …klempíř
 • J. BEZNOSEK …strojní zámečník
 • V. HLAVÁČEK …řidič
 • J. KUNC …truhlář
 • F. KLAINER …pošťák
 • A. KROUPA …pekař
 • K. ZOUNAR …krejčí
 • J. GRULICH …mistr v tkalcovně
 • A. DONÁT …řezník
 • J. VIMER …truhlář
 • V. GROH …pošťák
 • J. BEZNOSEK …strojní zámečník
 • J. PAVLÍČEK …cestář
 • V. VLK …nájemce pily
 • Z. RESSLER …nájemce hotelu
 • B. HAVEL …cestář

1947

Zima tuhá a větrná, spousta sněhu.

1948

2. prosince vyhořel v Jedlové hotel Praha, 11. prosince na Šerlišském mlýně vyhořela noclehárna.

1949

Pravá zima začala teprve v březnu, napadlo hodně sněhu a bylo větrno, neúrodný rok.

Zahájena elektrifikace na střídavý proud, dosud stejnosměrný.

1950

15. dubna vedle Prouzových vyhořel transformátor.

23. května v Jedlové za kostelem vyhořela chalupa po úderu blesku.

1. června se vylučuje z hasičských sborů samaritánská služba přechází pod Československý červený kříž.

1951

13. února v Zákoutí vyhořel dům č.p. 25.

4. července se kolem 19 hod. přehnala přes část obce větrná smršť.

Zanikají hasičské sbory, nově Jednoty československého svazu hasičstva, nově je volen předseda a ne starosta.

1953

Změna názvu organizace, nově Československý svaz požární ochrany, od této doby nejsme hasiči, ale požárníci.

1954

Dochází ke sloučení obcí Deštné a Jedlová, včetně požárníků.

1956

1. 1. 1956 přešel majetek požárního sboru do správy MNV.

26. září požár stodoly Státních statků na Plasnicích.

1957

1. května shořela stodola Výzkumného ústavu, včetně 150q slámy.

1958

5. července povodeň na Bělé-strženy všechny lávky, 3 chalupami protékala voda.

1960

6. srpna začal hořet nový kravín Výzkum. ústavu – shořela celá střecha a mnoho sena, dobytek včas vyveden. Oheň vznikl od vadného kabelu.

Pro webové stránky zpracoval:
p. Železo Miroslav