Únik ropných produktů 13.10.2021

Jednotka vyjela k odstranění unikajícího oleje do obce Sedloňov. Průzkumem byl zjištěn únik hydraulického oleje z pracovní plošiny. Pomocí sorpčních hadů a sorbentu se podařilo zajistit únik oleje aby se nerozšiřoval dále od stroje. Použity sorbent byl ze silnice odstraněn a zlikvidován. Spolupráce s PS Dobruška a Policií ČR.