Technická pomoc 21.10.2021

Jednotka byla vyslána k ohlášené události do obce Kounov, kde mělo dojít k vyvrácení stromu a jeho pádu přes komunikaci. Průzkumem byl zjištěn, vlivem silného porvu větru, vyvrácený vzrostlý strom, který tvořil překážku na místní komunikaci. Ta byla v době příjezdu jednotky zcela neprůjezdná. Jednotka provedla, pomocí MŘP, jeho rozřezání a následně ho odklidila mimo komunikaci.