Technická pomoc 18.11.2021

Jednotka vyjela 18.11. k odstranění spadlého stromu přes komunikaci v Deštném směrem na Luisino údolí. Strom tvořící překážku do poloviny vozovky byl rozřezán pomocí motorové pily a komunikace zprůjezdněna.