Požár 6.7.2018

Jednotka byla vyslána na požár v chodbě bytového domu v Deštném v Orlických horách. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o zapálenou obuv v blízkosti vchodových dveří do jednoho z bytů ve 2. NP bytového domu. Zapálená obuv byla obyvateli domu vynesena mimo objekt ještě před příjezdem jednotky. V době příjezdu jednotky na místo zásahu již nedocházelo k hoření a obyvatelé domu byli ve venkovním prostoru, mimo budovu. Společné prostory budovy byly zakouřeny, proto jednotka provedla nucené odvětrání prostor pomocí přetlakové ventilace. Jednotka dále provedla kontrolu zdravotního stavu osob, které se nacházely v prostoru zasaženém zplodinami hoření. U těchto osob nebylo shledáno žádné poškození zdravotního stavu. Při požáru došlo k poškození vstupních dveří bytové jednotky a obuvi. Jednotka na místě zásahu spolupracovala s Policií ČR a JPO HZS ČR ze stanice Dobruška. Událost se obešla bez zranění.