Projekt „Modernizace zařízení a vzájemné pomoci při mimořádných událostech v Orlických a Bystřických horách“

V rámci projektu „Modernizace zařízení a vzájemné pomoci při mimořádných událostech v Orlických a Bystřických horách“, reg. č. CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_23/0000899, z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 byl pořízen nový dopravní automobil pro výjezdní jednotku požární ochrany naší obce.

Výše podpory 55 930 EUR.

logo

foto

foto