Technická pomoc 28.2.2020

Dne 28.2 v 9.26 hod. byla jednotka vyslána ke spadlému stromu přes dráty vysokého napětí. Průzkumem byl zjištěn vyvrácený strom, který byl opřený o izolované kabelové vedení. Jednotka, pomocí MŘP, provedla jeho pokácení a následné uklizení ze silnice. Spolupráce s PS Dobruška.