Technická pomoc 10.2.2020

Při cestě z minulého zásahu byla jednotka vyslána k spadlému stromu na silnici směrem ze Skuhrova na Deštnou. Na místě už zasahovali hasiči ze Skuhrova nad Bělou. Strom byl již rozřezán a uklizen z vozovky. Větší část, ale ležela v řece. Jelikož nehrozilo další nebezpečí, velitel rozhodl prostřednictvím KOPIS předat situaci majiteli lesa a majiteli toku. Spolupráce s JSDH Skuhrov nad Bělou.