Technická pomoc 15.10.

Dne 15.10.2019 v 9.11 hod byla jednotka vyslána k úniku motorového oleje z automobilu. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že vlivem technické závady uniklo asi 40 litrů oleje z nákladního automobilu. Jednotka pomocí sorpcního materiálu zasypaly uniklé provozní kapaliny. Jednotka vyčkala příjezdu odtahové služby jelikož se většina oleje nacházela po nepojízdným vozidlem a poté olejovou skrvnu plně zlikvidovala. Spolupráce s PS Dobruška, Policií ČR a Spravou a údržbou silnic.