Požár 15.10.

Dne 15.10.2019 v 5.49 hod. byla jednotka vyslána k požáru popelnice v Deštném. Průzkumem byl zjištěn požár dvou popelnic o objemu 120 litrů, které byly při příjezdu jednotky na místo zásahu kompletně v plamenech. Popelnice byly umístěny mimo budovu, v zahradě. Bylo provedeno hašení požáru pomocí jednoho vysokotlakého proudu. Požár zřejmě vznikl od žhavého popele, který byl nasypán do popelnice. Poté bylo místo zásahu předáno majiteli a jednotka se vrátila zpět na základnu.