Účast na akci „Ukliďme Česko“

V sobotu 23. dubna jsme se v naší obci zúčastnili akce „Ukliďme Česko“. S dětmi jsme sbírali odpadky převážně v centru obce. Počasí nám přálo a my si nakonec užili příjemný den a přitom jsme, navíc, odvedli kus dobré práce.. Na samotný závěr celého dne jsme si na ohni opekli buřty.