Výlet na Velkou Deštnou

Abychom se trochu odreagovali od neustálého trénování a příprav na soutěž, naplánovali jsme si společný výlet na Velkou Deštnou.

V sobotu 8. května, v 9:00 hod., jsme vyrazili linkovým autobusem na Šerlich a odtamtud jsme se pěšky vydali na Velkou Deštnou. Po asi tříkilometrové túře jsme dorazili ke kiosku Horské služby, kde jsme si dali malou přestávku. Na ohni jsme si opekli buřty a trochu se občerstvili. Když jsme se nasvačili a odpočinuli, mohli jsme pokračovat ve výletě. Vystoupali jsme na nejvyšší vrchol Orlických hor, odkud jsme se mohli pokochat krásným výhledem. Dále už jsme po kamenité cestě sestoupali k Luisinu údolí a nakonec přes sjezdovky zpátky do Deštného.

I když nepanovalo úplné super počasí a nahoře dosti nepříjemně foukalo, užili jsme si opět krásný den a udělali taky něco dobrého pro své zdraví. Určitě zase brzy nějaký podobný výlet podnikneme, zajímavé cíle již máme vyhlédnuté.

Je na místě také poděkovat obsluze v kiosku na Velké Deštné za ochotný a vlídný přístup.