Požár-28.4.2010

Dne 28.4.2010 vyjela jednotka k požáru do Jedlové v Deštném. Průzkumem bylo zjištěno,že hoří hráň palivového dřeva, pravděpodobně od zapáleného ohniště v její blízkosti.Jednotka provedla lokalizaci a poté rozebírání hráně a její postupné dohašení jedním proudem „C“.Rozloha požářiště byla asi 2 x 2 metry.