Technická pomoc 26.8.2022 2x

Jednotka byla 26.8. celkem dvakrát vyslána k odstranění spadlého stromu, který tvořil překážku na komunikaci. V prvním případě byl zjištěn spadlý strom, který visel částečně přes elektrické vedení. Poškozené elektrické vedení bylo nahlášeno pohotovostní službě ČEZ. Při obou událostech byly stromy rozřezány pomocí motorové řezací pily a vozovka zprůjezdněna. Spolupráce s PS Dobruška.