Technická pomoc 20.8.2022

Opět 20.8. byla jednotka po silném dešti vyslána k monigoringu řeky. Členové jednotky provedli monitoring vodního toku v obci po vydatném dešti. Průzkumem bylo zjištěno, že všechny mostky a propusti, které by v případě znečištění stromy apod., mohly způsobit problém jsou čisté. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.