Požár 15.4.2022

Jednotka vyjela 15.4. v podvečer k požáru lesa do Olešnice v O.h. Po příjezdu a provedeném průzkumu bylo zjištěno hoření na ploše zhruba 100x200metrů. Na hašení požáru bylo nasazeno několik vodních proudů a požár zlikvidován. Poté bylo prováděno dohašovaní zkrytých ohnisek.