Technická pomoc 30.6.2021

Jednotka byla 30.6. vyslána k odstranění stromu přes komunikaci u obce Zdobnice.Průzkumem byl zjištěn vzrostlý strom, který se vyvrátil na silnici, která byla zcela neprůjezdná. Jednotka provedla pomocí ŘMP rozřezání stromu a dále bylo provedeno jeho odstranění mimo silnici. Cestou k události byly na dvou místech odstraněny popadané větve ze silnice.