Požár 25.4.2020

25.4. v 16.02hod. byla jednotka vyslána k požáru louky k chatě u kostela sv. Matouše v Deštném. Po příjezdu bylo zjištěno plamenné hoření na ploše zhruba 3x6m, které vzniklo po zatopení v ohništi a vlivem větru se oheň rozšířil na okolní uskladněné větve a kupu dřeva. Hasiči k likvidaci nasadili jeden proud C. Dále se musela rozebrat kupa dřeva a dohasit skrytá ohniska. Spolupráce s PS Dobruška, JSDH Olešnice v O.h.