Pohotovost na stanici-23.5.2005

Z důvodu možné povodně byla místním hasičům vyhlášena dne 23. 5. 2005 ve 21.17 hod. pohotovost na vlastní stanici. Ti průběžně sledovali stav vody ve vodních tocích v katastru obce a podávali hlášení o stavu na OPIS a všem obcím na toku Bělé. Pohotovost byla zrušena o půl čtvrté ráno příštího dne.